telefon mail facebook w górę

Polityka Prywatności

Kontakt

Odpowiemy na wszystkie pytania, doradzimy, umówimy na wizytę.

email: biuro@debet-tg.pl
fax (32) 450-85-10

42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie

Aktualności
Światowe Dni Przedsiębiorczości 2018

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Światowych Dni Przedsiębiorczości, które po raz kolejny organizujemy wraz z Urzędem Miasta Tarnowskie Góry oraz Izbą Handlowo Przemysłową. Więcej szczegółów po rozwinięciu.

Polityka Prywatności

 

Wypełniając obowiązek wynikający z przepisów RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim chcemy napisać o prawach wynikających z przepisów, które będą przysługiwały osobom, które powierzyły nam swoje dane osobowe.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych jest Debet sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 35

W jaki sposób można skontaktować się w spawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres e-mail:

iod@debet-tg.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zawartej umowy, w tym do:

 • realizacji usługi zgodnie z zawartą umową

 • obsługi platformy e-szok

 • zapewnienia ciągłości i rzetelności obsługi księgowo kadrowej oraz pytań zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie i w mediach społecznościowych

 • obsługi reklamacji lub innych roszczeń

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Debet sp. o.o. w następujących celach:

 • informowania o przygotowanych szkoleniach przez Debet sp. z o.o.

 • zarządzania relacjami oraz w celu informowania o nadchodzących zmianach w przepisach podatkowych

 • przetwarzanie danych w ramach profilu Debet sp. o.o. na portalu społecznościowym Facebook

 • monitoring na terenie siedziby administratora danych w celu podniesienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji.

 • windykacji należności

 • kontaktowych

 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych

 • prowadzenia analiz statystycznych

 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania czynności stosownie do udzielonej zgody, w tym do:

 • przesyłania zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Debet sp. z o.o.

 • zapisywania danych w plikach cookies

 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania obowiązku prawnego, w tym do:

 • wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości

 • zapewnienie rozliczalności na podstawie przepisów prawa

 • wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy

Komu są przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności. Debet sp. z o.o. może także powierzać dane innym podmiotom, które wspierają działalność firmy, np. obsługa prawna, informatyczna.

Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje do ich podania, np. przepisy podatkowe lub ich podanie jest niezbędne do zrealizowania przez Debet sp. o.o. zamówionych usług.

Jak długo są przetwarzane dane osobowe?

 

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który, dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą obligować spółkę Debet do przetwarzania danych przez określny czas (np. ustawa o rachunkowości);

 • okres, przez jaki są świadczone usługi;

 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;

 • okres, na jaki została udzielona zgoda.

 

Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności dla celu informowaniu o szkoleniach będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W celu wykazania rozliczalności będą przechowywane dane osobowe przez okres, w którym Debet sp. o.o. jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.

Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?

 

Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie technicznie możliwym lub uzyskania ich kopii. Można także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, np. w celach marketingu bezpośredniego. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania. Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy będziemy przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

 

Zebrane przez Debet sp. o.o. dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

Czy będą przetwarzane dane osobowe w sposób automatyczny (w tym profilowane)?

 

Debet sp. o.o. nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

Kontakt

Odpowiemy na wszystkie pytania, doradzimy, umówimy na wizytę.

email: biuro@debet-tg.pl
fax (32) 450-85-10

42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie

Aktualności
Światowe Dni Przedsiębiorczości 2018

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Światowych Dni Przedsiębiorczości, które po raz kolejny organizujemy wraz z Urzędem Miasta Tarnowskie Góry oraz Izbą Handlowo Przemysłową. Więcej szczegółów po rozwinięciu.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

OK